National Health Security Office Region 8 Udonthani
โทรสายด่วน 1330 พร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง

สายด่วน สปสช. พร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง

ข่าวสาขาเขตพื้นที่

ประชาชน

บริการข้อมูล, คำแนะนำและค้นหา สิทธิประโยชน์ต่างๆ.

ประชาสัมพันธ์

Hot Link

ทางด่วน สำหรับงานที่เกี่ยวข้อง

บริการออนไลน์

บริการออนไลน์

โปรแกรมสำหรับหน่วยบริการ

nosh8

หน่วยบริการ

บริการข้อมูลและอำนวยความสะดวกให้แก่โรงพยาบาลต่างๆ

หน่วยบริการ

โปรแกรมเฉพาะ

สำหรับหน่วยบริการในพื้นที่ เขต 8 อุดรธานี

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ และกิจกรรมต่างๆ

ติดตามข่าวสาร ข้อมูล กิจกรรมของสำนักงานประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 8 อุดรธานี

ข่าวและกิจกรรมต่างๆ

Sample Image Sample Image Sample Image Sample Image