การจัดสรรงบประมาณตามเกณฑ์คุณภาพบริการ หน่วยบริการรับส่งต่อ สปสช เขต 8 อุดรธานี ประจำปีงบประมาณ 2559 (P4P)


เกณฑ์การจัดสรร ปีงบ 2559 [19 ก.พ 59]


หนังสือแจ้งสสจ/หน่วยบริการเรื่องเกณฑ์การจัดสรร P4P ปีงบ 2559 [24 ก.พ 59]

รายนามคณะทำงานพัฒนาคุณภาพระบบบริการ ระดับเขต ของ เขต 8 อุดรธานี 2559
ดาวน์โหลดข้อมูลเพื่อการจัดสรร P4P ปีงบ 59 (สำหรับ คทง Approve)


การจัดสรรงบประมาณตามเกณฑ์คุณภาพบริการ หน่วยบริการรับส่งต่อ สปสช เขต 8 อุดรธานี ประจำปีงบประมาณ 2558 (P4P)


เกณฑ์การจัดสรร ปีงบ 2558 [2 พย.58]

>>>click ที่ link ชื่อแต่ละจังหวัด เพื่อ download รายละเอียดการจัดสรรจาก Excel file (version 2013)นครพนม
บึงกาฬ
เลย
สกลนคร
หนองคาย
หนองบัวลำภู
อุดรธานี

Download รายละเอียดผลการจัดสรรรายเกณฑ์ของแต่ละหน่วยบริการรับส่งต่อ [2 พย.58]สไลด์นำเสนอ สรุปผลการจัดสรรบประมาณตามเกณฑ์คุณภาพบริการ หน่วยบริการรับส่งต่อ 16 ตค 58( Download ที่นี่ )
FusionCharts XT will load here!แสดงผล การจัดสรรงบ P4P รายหน่วยบริการรับส่งต่อ (ทั้งหมด) ของเขต 8 อุดรธานี ปีงบ 58 ในรูปแผนภูมิ

กลับไปสู่หน้าหลัก


ปรับปรุงข้อมูล 2 พฤศจิกายน 2558
web counter
web counter