การจัดสรรงบประมาณตามผลงานการให้บริการผู้ป่วยนอก ปี 2559 (OP/PP Individual) เขต 8

** คู่มือแนวทางการดำเนินงานระบบข้อมูลการให้บริการผู้ป่วยนอก และการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรครายบุคคล (Individual Data) ปีงบประมาณ 2559 Click link ที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดclick เพื่อดูผลการส่งข้อมูล OP/PP Individual Data ปี 2559 ระดับเขต จังหวัด แม่ข่าย และหน่วยบริการclick เพื่อดูผลการส่งข้อมูล OP/PP Individual Data ปี 2558 ระดับเขต จังหวัด แม่ข่าย และหน่วยบริการ


การจัดสรรงบประมาณตามผลงานการให้บริการผู้ป่วยนอก ปี 2558 (OP/PP Individual) เขต 8


ข้อมูลการจัดสรรงบ OP/PP Individual ไตรมาส 4 (ข้อมูลผลงานบริการผู้ป่วยนอกที่ส่งระหว่างเดือน พฤษภาคม-กรกฎาคม 2558) และเกณฑ์คุณภาพข้อมูล (Performance) งวด 2 (ข้อมูลที่ส่งระหว่าง มกราคม-กรกฎาคม 2558) และเงินจัดสรร 10% ระดับเขต
>>>click ที่ link ชื่อแต่ละจังหวัด เพื่อ download รายละเอียดการจัดสรรจาก Excel file (version 2013)นครพนม [ปรับปรุงข้อมูล 2 ตค 58]
บึงกาฬ [ปรับปรุงข้อมูล 2 ตค 58]
เลย
สกลนคร
หนองคาย
หนองบัวลำภู
อุดรธานี
 
 

 

FusionCharts XT will load here!


แสดงข้อมูลในรูปกราฟสำหรับทุกหน่วยแม่ข่ายสำหรับแต่ละจังหวัด


แสดงข้อมูลในรูปกราฟสำหรับทุกหน่วยแม่ข่าย ตามเกณฑ์คุณภาพข้อมูล (Performance) สำหรับแต่ละจังหวัดทั้งปี 58
ปรับปรุงข้อมูล 31 ตุลาคม 2558

ติดต่อสอบถาม: decha.m@nhso.go.th


กลับสู่เมนูหลัก สปสช เขต 8 อุดรธานี


การจัดสรรงบประมาณตามผลงานการให้บริการผู้ป่วยนอก ปี 2558 (OP/PP Individual) เขต 8


ข้อมูลการจัดสรรงบ OP/PP Individual ไตรมาส 3 (ข้อมูลผลงานบริการผู้ป่วยนอกที่ส่งระหว่างเดือน มกราคม-เมษายน 2558)
>>>click ที่ link ชื่อแต่ละจังหวัด เพื่อ download รายละเอียดการจัดสรรจาก Excel file (version 2013)นครพนม
บึงกาฬ
เลย
สกลนคร
หนองคาย
หนองบัวลำภู
อุดรธานี
 
 

 

FusionCharts XT will load here!ปรับปรุงข้อมูล 27 สิงหาคม 2558

OP Individual ไตรมาส 1-2 และเกณฑ์คุณภาพข้อมูล (Performance) งวด 1 >>>click ที่ link ชื่อแต่ละจังหวัด เพื่อ download รายละเอียดการจัดสรรจาก Excel file (version 2013)

นครพนม
บึงกาฬ (ปรับปรุง 25 กค 58)
เลย
สกลนคร(ปรับปรุง 25 สค 58)
หนองคาย
หนองบัวลำภู (ปรับปรุง 25 กค 58)
อุดรธานี
 
Download หลักเกณฑ์การจัดสรร 

 

FusionCharts XT will load here!


ดูรายงาน OP/PP Individual ย้อนหลังตั้งแต่ ปี 57 ลงมา


กลับสู่เมนูหลัก สปสช

web counter
web counter