สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 8 อุดรธานี

ค้นหาตามวันที่ขอ :  
   
ค้นหาสถานะ :    
   
 
   
 

ID วันที่แจ้ง ชื่อ-สกุล หน่วยงาน จังหวัด สถานะการแจ้ง คำตอบ /
ผลการแก้ไข
หมายเหตุ
00210 24-05-2014 นางสาวกรรนิการ์ ยศประสงค์ นครพนม ตอบคำถาม/แก้ไขเรียบร้อย
00209 19-05-2014 นางเกษร ฤทธนพงศธร นครพนม ตอบคำถาม/แก้ไขเรียบร้อย
00208 16-05-2014 นางกนกกาญจน์ เถื่อนโยธา หนองคาย ตอบคำถาม/แก้ไขเรียบร้อย
00207 08-05-2014 นางวีณา เนตรภักดี อุดรธานี ตอบคำถาม/แก้ไขเรียบร้อย
00206 08-05-2014 นางสุรีย์พร แนวน้อย อุดรธานี ตอบคำถาม/แก้ไขเรียบร้อย
00205 02-05-2014 นางปณิชสา จิตอาคนารัตน์ นครพนม ตอบคำถาม/แก้ไขเรียบร้อย
00204 30-04-2014 นายบุญรส พ่อค้าช้าง นครพนม ตอบคำถาม/แก้ไขเรียบร้อย
00203 22-04-2014 นางสาวสุจิตร วงศ์พยัคฆ์ เลย ตอบคำถาม/แก้ไขเรียบร้อย
00202 22-04-2014 นางสาวเกลียวสกุล ตันกสิกิจ เลย ตอบคำถาม/แก้ไขเรียบร้อย
00201 21-04-2014 นายภาณุวัฒน์ ธันยพงศ์พันธุ์ นครพนม ตอบคำถาม/แก้ไขเรียบร้อย
00200 21-04-2014 นายสุขสันต์ วงษาเนาว์ นครพนม ดูคำตอบ/วิธีแก้ไข ที่เมนุู คำถามที่พบบ่อย
00199 20-04-2014 นางสาวปิยะฉัตร สกลนคร ตอบคำถาม/แก้ไขเรียบร้อย
00198 11-04-2014 นายสุขสันต์ จันทร์สว่าง นครพนม ตอบคำถาม/แก้ไขเรียบร้อย
00197 10-04-2014 นายสุขสันต์ จันทร์สว่าง นครพนม ตอบคำถาม/แก้ไขเรียบร้อย เพื่อความปลอดภัย กรุณาเปลี่ยนรหัสผ่านอีกครั้งที่ dc.nhso.go.th
00196 07-04-2014 นางอรุณ พลบุบผา หนองบัวลำภู ตอบคำถาม/แก้ไขเรียบร้อย
00195 26-03-2014 นายดำรงค์เกียรติ ภูที บึงกาฬ ตอบคำถาม/แก้ไขเรียบร้อย
00194 21-03-2014 นายฉัตรชัย นครพนม ตอบคำถาม/แก้ไขเรียบร้อย
00193 14-03-2014 นางสาวณัฐกฤตา ถาบุตร สกลนคร ตอบคำถาม/แก้ไขเรียบร้อย
00192 03-03-2014 นางสาวสุวรรณี วังคีรี เลย ตอบคำถาม/แก้ไขเรียบร้อย
00191 26-02-2014 อื่นๆจีรภาพร แก้วก่า อุดรธานี ตอบคำถาม/แก้ไขเรียบร้อย
 
หน้าที่ [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11]