สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 8 อุดรธานี

แจ้งปัญหา

รหัสประจำตัว 13 หลัก : *
คำนำหน้า :
ชื่อ-สกุล : *
ตำแหน่ง : *
หน่วยงาน : * คลิกเพื่อเลือกหน่วยงาน
จังหวัดที่สังกัด :
เบอร์โทรศัพท์ : *
อีเมลล์ :
ภาพ Capture แสดงปัญหา :
* jpg, bmp, gif, rar, zip ไม่เกิน 2 MB
**ชื่อไฟล์ต้องเป็นภาษาอังกฤษ, ไม่เว้นวรรค, ไม่มีอักขระพิเศษ
รายละเอียดปัญหา : *
* กรุณาใส่อักษร 6JN5d :
* = จำเป็นต้องกรอก