สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 8 อุดรธานี

ลำดับ คำถาม - คำตอบ
1 คำถาม : ล็อกอินไม่ได้ ทั้งที่พิมพ์รหัสผ่านถูก แต่ระบบฟ้องว่ารหัสผ่านผิด
คำตอบ : ตรวจสอบปุ่มที่คีย์บอร์ด ได้แก่ Caps Lock ,Num Lock,ปุ่มเปลี่ยนภาษา Thai/Eng ว่าเปิดใช้งานอยู่หรือถูกต้องไหม หากเปิดอยู่ ให้ปิดปุ่มแต่ละปุ่มหรือเปลี่ยนภาษาให้ตรงกับตัวอักษร เล็ก,ใหญ่ แล้วใส่รหัสผ่านใหม่อีกครั้ง
2 คำถาม : เมื่อรับ u/p ใช้งานได้เพียงครั้งแรก ในครั้งต่อไปเข้าไม่ได้
คำตอบ : User ต้องเปลี่ยนรหัสผ่านชั่วคราวก่อนใช้งานในครั้งแรก ที่ http://dc.nhso.go.th แล้วจึงนำไปใช้งานตาม Link โปรแกรมที่แจ้งขอใช้งานค่ะ ที่สำคัญหาก User ไม่ได้คีย์ข้อมูลในแต่ละโปรแกรมที่รับผิดชอบแล้วละก็ให้ Login โปรแกรมใดโปรแกรมหนึ่งอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้งเพื่อยืนยันการใช้งานในระบบ DC ค่ะ
3 คำถาม : เปลี่ยนรหัสผ่านครั้งแรกแล้ว ครั้งต่อไปก็เข้าไม่ได้อีก
คำตอบ : หากไม่ได้ใช้งานต่อเนื่องนานเกินไป ระบบ DC จะปิดสถานะค่ะ ดังนั้น หากไม่ได้คีย์ข้อมูลก็ให้ Log in เข้าระบบอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้งหรือ ทุก ๆ เดือนค่ะ
4 คำถาม : เปลี่ยนรหัสผ่านครั้งแรกแล้ว ใช้งานประจำเป็นปกติ แต่ปัจจุบันไม่สามารถ Log in เข้าโปรแกรมแจ้ง Error ให้ตรวจสอบ username/password
คำตอบ : 1. หากจำ Username ได้ให้แจ้ง Username ที่ใช้งานไม่ได้ ทางเมล์ ผู้รับผิดชอบ ด้านล่างนี้ค่ะ 2. หากจำ Username ไม่ได้ให้แจ้งเลขประจำตัวประชาชน ทางเมล์ ผู้รับผิดชอบ ด้านล่างนี้ค่ะ ที่ chalisa.s@nhso.go.th กรุณาระบุโปรแกรมที่ใช้งานไม่ได้ หรือ ส่ง SMS โทร.083-3322384 ค่ะ
5 คำถาม : รอรับ u/p นานเกินกำหนดและยังไม่ได้รับเมล์ตอบกลับสักที
คำตอบ : 1. กรอก E- Mail Address ไม่ถูกต้อง เช่นเป็นภาษาไทย หรือ เว้นวรรค ระบุผิด 2. E- Mail Address หมดอายุ Expired 3. ไม่ใช่เจ้าของเมล์ ไม่มีเมล์อาศัยยืมเมล์เพื่อนโดยไม่โอเคกับเพื่อนว่า ให้แจ้งเมื่อมีเมล์ตอบกลับอัตโนมัติจากระบบ DC หรือ เมล์จากระบบนี้ค่ะ 4. หากเมล์ตอบกลับใน Inbox ไม่มี ขอให้ตรวจสอบใน Junk เมล์ด้วยค่ะ
6 คำถาม : แจ้งขอ u/p ผ่านเวบนี้ แล้ว ยังไม่ได้รับ u/p ตอบกลับ
คำตอบ : 1.กรุณาตรวจสอบ เลขประจำตัวเนื่องจากอาจคีย์ไม่ถูกต้อง สลับกันเองในกลุ่มที่แจ้งขอมาพร้อมกัน 2. แจ้งเมล์ผู้อื่นในการขอ u/p ทำให้ตรวจสอบเมล์ด้วยตนเองไม่ได้แ 3. กรอก E-Mail ผิดพลาด 4. เมล์ตอบกลับอาจอยู่ในกล่อง Junk เมล์ค่ะ
7 คำถาม : ขอทราบข้อแตกต่างของ U/P ของ User หนึ่งรายที่ได้รับมีหลาย Username ทั้งโปรแกรมระบบ DC ที่ขึ้นต้นด้วยตัวเลขปี พ.ศ.* และ ระบบตรวจสิทธิ์ ที่ขึ้นต้นด้วย chk*
คำตอบ : 1. U/P=chk* ระดับเจ้าหน้าที่ตรวจสอบสิทธิ สามารถใช้งาน U/P เดียวกันใน โปรแกรม PPIS และโปรแกรมการตรวจสิทธิ์ โดย User รายใหม่ จะใช้งานโปรแกรมคัดกรองความเสี่ยงได้ในวันถัดไป ส่วนการใช้งาน FTP ใช้งานได้เฉพาะ chk* ระดับนายทะเบียน ถ้าเป็นรายใหม่ใช้งานได้ในวันถัดไปเช่นกัน 2. U/P โปรแกรมระบบ DC จะแยกใช้งานตาม Link ของแต่ละโปรแกรมที่แจ้งขอตามบทบาทของแต่ละ User ซึ่งก่อนใช้งานแต่ละโปรแกรม User จะต้องเปลี่ยนรหัสผ่านชั่วคราวก่อนนำไปใช้งานที่ http://dc.nhso.go.th หากเกินกำหนดเวลาในระบบ DC ต้องแจ้งเขตฯ ให้ Reset Password ใหม่อีกรอบ จึงสามารถใช้งานได้ต่อเนื่อง ดังนั้นหากไม่ได้ใช้งานอย่างต่อเนื่อง User สามารถ Login โปรแกรมฯ อย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้งเพื่อรักษาสถานะการใช้งานในระบบ DC ค่ะ
8 คำถาม : เมื่อคีย์ขอ u/p ผ่านระบบ Online แล้ว ยังไม่ได้รับเมล์ตอบกลับจากระบบเกินกำหนดระยะเวลาให้ปฏิบัติอย่างไร
คำตอบ : 1.ตรวจสอบรายการแจ้งขอ u/p ว่าคีย์ข้อมูล E-Mail Address ถูกต้องหรือไม่ 2.ติดตามจากหน้าจอ Online นี้โดยฝากคำถามผ่านหน้ารายการแจ้งปัญหาไว้เมล์จะปรากฏทันที (Alert) ที่ผู้รับผิดชอบงาน 3.โทร.ประสานโดยตรงหรือแจ้งเมล์ให้กับผู้รับผิดชอบ ที่ chalisa.s@nhso.go.th โทร.083-3322384 โดย User เตรียมข้อมูล User เช่น เลข 13 หลักและE-Mail ของ User รายบุคคลตามแบบฟอร์มแจ้งขอ u/p ค่ะ
9 คำถาม : เมื่อคีย์ขอ u/p ผ่านระบบ Online แล้ว ยังไม่ได้รับเมล์ตอบกลับจากระบบเกินกำหนดระยะเวลาให้ปฏิบัติอย่างไร
คำตอบ : 1.ตรวจสอบรายการแจ้งขอ u/p ว่าคีย์ข้อมูล E-Mail Address ถูกต้องหรือไม่ 2.ติดตามจากหน้าจอ Online นี้โดยฝากคำถามผ่านหน้ารายการแจ้งปัญหาไว้เมล์จะปรากฏทันที (Alert) ที่ผู้รับผิดชอบงาน 3.โทร.ประสานโดยตรงหรือแจ้งเมล์ให้กับผู้รับผิดชอบ ที่ chalisa.s@nhso.go.th โทร.083-3322384 โดย User เตรียมข้อมูล User เช่น เลข 13 หลักและE-Mail ของ User รายบุคคลตามแบบฟอร์มแจ้งขอ u/p ค่ะ
10 คำถาม : เมื่อคีย์ขอ u/p ผ่านระบบ Online แล้ว ยังไม่ได้รับเมล์ตอบกลับจากระบบเกินกำหนดระยะเวลาให้ปฏิบัติอย่างไร
คำตอบ : 1.ตรวจสอบรายการแจ้งขอ u/p ว่าคีย์ข้อมูล E-Mail Address ถูกต้องหรือไม่ 2.ติดตามจากหน้าจอ Online นี้โดยฝากคำถามผ่านหน้ารายการแจ้งปัญหาไว้เมล์จะปรากฏทันที (Alert) ที่ผู้รับผิดชอบงาน 3.โทร.ประสานโดยตรงหรือแจ้งเมล์ให้กับผู้รับผิดชอบ ที่ chalisa.s@nhso.go.th โทร.083-3322384 โดย User เตรียมข้อมูล User เช่น เลข 13 หลักและE-Mail ของ User รายบุคคลตามแบบฟอร์มแจ้งขอ u/p ค่ะ
11 คำถาม : ยังไม่ได้รับ u/p แจ้งว่า เอกสารไม่ครบ
คำตอบ : เขตฯ ตรวจสอบพบว่าท่านเป็นรายใหม่ในระบบ DC เมื่อท่านแจ้งขอ username ท่านจำเป็นต้องแนบสำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรข้าราชการอย่างใดอย่างหนึ่งตามมาตรฐานความปลอดภัยในการกำหนด u/p ด้วยค่ะ หากหลักฐานครบท่านก็จะได้รับ u/p ทันเวลา สะดวกต่อใช้งานท่านค่ะ
12 คำถาม : User แจ้งขอไว้แล้ว แต่ยังไม่ได้รับเมล์ตอบกลับจากระบบแจ้งขอ u/p เลยค่ะ
คำตอบ : User ตรวจสอบในเมล์ หาก Inbox ไม่มี อาจอยู่ใน Junk เมล์ของ User ค่ะ
13 คำถาม : ขอ u/p โปรแกรมคัดกรองฯและตรวจสิทธิ์สองโปรแกรมเข้ามาพร้อมกันได้รับตอบกลับเพียง 1 โปรแกรม
คำตอบ : โปรแกรมเจ้าหน้าที่ตรวจสอบสิทธิ ใช้งานโปรแกรมคัดกรองความเสี่ยงได้ด้วย u/p=chk* รายใหม่รอวันถัดไปจึงใช้งาน PPIS ได้ สำหรับการใช้งาน FTP ส่วนกลางกำหนดให้ใช้งานในระดับนายทะเบียนเท่านั้นและสามารถใช้งานได้ในวันถัดไปเช่นกัน
14 คำถาม : Username ที่ได้รับไม่สามารถใช้งานแจ้งย้ายปลดสิทธิ์ ปรับปรุงสิทธิ์ระดับหน่วยบริการให้แก่ประชาชนในพื้นที่ได้
คำตอบ : ส่วนกลางกำหนดแนวทางให้ระดับนายทะเบียนสามารถดำเนินการแจ้งย้ายปลดสิทธิ์ ปรับปรุงสิทธิ์ได้ค่ะ ส่วนระดับอื่น ๆ จะไม่สามารถใช้งานดังกล่าวได้ค่ะ ท่านควรเลือกบทบาทในการปลดสิทธิ ปรับปรุงสิทธิในระบบแจ้งขอ Online ด้วยค่ะ
15 คำถาม : 1
คำตอบ : 1
16 คำถาม : 1
คำตอบ : 1