รายงานผู้สูงอายุที่ต้องดูแลระยะยาว (Long Term Care)

การพิจารณาอนุมัติ แยกรายปี

จังหวัด พื้นที่ปี 2559 พื้นที่ปี 2560 พื้นที่ปี 2561
ทั้งหมด ยังไม่มี Care Plan มี Care plan อนุมัติ Care plan โอนเงินแล้ว ทั้งหมด ยังไม่มี Care Plan มี Care plan อนุมัติ Care plan โอนเงินแล้ว ทั้งหมด ยังไม่มี Care Plan มี Care plan อนุมัติ Care plan โอนเงินแล้ว
บึงกาฬ 497 396 101 89 59 1,324 981 343 197 83 1,271 940 331 141 9
สกลนคร 1,192 856 336 192 190 3,035 1,882 1,153 643 620 2,177 679 1,498 566 333
นครพนม 1,166 667 499 411 386 1,887 1,200 687 405 391 2,163 1,103 1,060 246 93
หนองบัวลำภู 600 483 117 84 84 1,453 1,062 391 262 162 1,710 1,425 285 95 45
อุดรธานี 901 600 301 240 237 3,018 1,777 1,241 568 497 1,786 783 1,003 176 91
เลย 965 779 186 186 115 1,023 740 283 71 27 1,342 689 653 255 100
หนองคาย 575 406 169 114 112 1,925 1,346 579 323 306 1,405 849 556 54 21
รวม 5,896 4,187 1,709 1,316 1,183 13,665 8,988 4,677 2,469 2,086 11,854 6,468 5,386 1,533 692
© 2017 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 8 อุดรธานี