รายงานการผู้ป่วย Long Term Care ขอสนับสนุนงบประมาณ

ครบกำหนดตัดข้อมูลครั้งต่อไป -> 25/09/2561

ผู้ป่วย Long Term Care ขอสนับสนุนงบประมาณ

จังหวัด ดูแลต่อเนื่อง รายใหม่ รวม
บึงกาฬ 125 1 126
สกลนคร 352 8 360
นครพนม 174 11 185
หนองบัวลำภู 34 22 56
อุดรธานี 267 8 275
เลย 151 12 163
หนองคาย 52 20 72
รวม 1,155 82 1,237
© 2017 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 8 อุดรธานี