เข้าสู่เว็บไซต์

ตรวจสอบสถานะสิทธิการเข้าใช้งานตรวจสอบสิทธิ ผ่าน NHSO UCAuthentication  คลิกที่นี่
ขอ Username / Password สำหรับใช้งานโปรแกรม online สปสช.ทุกระบบ  คลิกที่นี่
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอ Username / Password สปสช.ทุกระบบ  คลิกที่นี่

แนวทางการบริหารจัดการงบจ่ายตามเกณฑ์คุณภาพและผลงานบริการ (QOF) ปีงบประมาณ 2562  คลิกที่นี่

โปรแกรมจัดการข้อมูลผู้สูงอายุ Long term Care  
เงินอุดหนุน อปท.ให้กองทุนหลักประกันสุขภาพ  คลิกที่นี่
รายงานการดำเนินงาน (งบประมาณ,เงินคงเหลือ,การสมทบงบประมาณ,การเบิกจ่ายงบประมาณ) กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่  คลิกที่นี่