รายงานผู้สูงอายุที่ต้องดูแลระยะยาว (Long Term Care)

การพิจารณาอนุมัติ แยกรายปี

จังหวัด พื้นที่ปี 2559 พื้นที่ปี 2560 พื้นที่ปี 2561
ทั้งหมด ยังไม่มี Care Plan มี Care plan อนุมัติ Care plan โอนเงินแล้ว ทั้งหมด ยังไม่มี Care Plan มี Care plan อนุมัติ Care plan โอนเงินแล้ว ทั้งหมด ยังไม่มี Care Plan มี Care plan อนุมัติ Care plan โอนเงินแล้ว
บึงกาฬ 498 461 37 24 24 1,274 1,106 168 15 15 999 894 105 0 0
สกลนคร 1,193 917 276 191 189 3,044 2,207 837 382 364 1,814 821 993 55 9
นครพนม 1,160 873 287 182 158 1,907 1,546 361 248 112 1,700 1,443 257 70 19
หนองบัวลำภู 584 472 112 84 84 1,462 1,190 272 112 96 1,593 1,500 93 21 20
อุดรธานี 928 673 255 80 74 2,926 2,132 794 213 207 1,385 918 467 27 8
เลย 970 837 133 135 77 1,025 786 239 50 6 1,264 900 364 115 3
หนองคาย 576 429 147 114 112 1,940 1,433 507 185 161 1,320 945 375 31 0
รวม 5,909 4,662 1,247 810 718 13,578 10,400 3,178 1,205 961 10,075 7,421 2,654 319 59
© 2017 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 8 อุดรธานี