รายงานการผู้ป่วย Long Term Care ขอสนับสนุนงบประมาณ

ครบกำหนดตัดข้อมูลครั้งต่อไป -> 31/08/2561

ผู้ป่วย Long Term Care ขอสนับสนุนงบประมาณ

จังหวัด ดูแลต่อเนื่อง รายใหม่ รวม
บึงกาฬ 2 68 70
สกลนคร 193 113 306
นครพนม 124 78 202
หนองบัวลำภู 3 4 7
อุดรธานี 131 216 347
เลย 61 18 79
หนองคาย 39 17 56
รวม 553 514 1,067
© 2017 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 8 อุดรธานี