เข้าสู่หน้าหลัก สปสช. เขต 8 อุดรธานี
ขอ username + password สำหรับใช้งานโปรแกรม online สปสช.ทุกระบบ  คลิกที่นี่
คู่มือ โครงการบันทึกหนังสือรับรองการเกิด BR [04-11-2559]  คลิกที่นี่
แนวทางการดำเนินการใช้งาน Web Service ในการตรวจสอบสิทธิ์ ปี 2559  คลิกที่นี่
UPDATE License ตรวจสอบสิทธิปี 59  คลิกที่นี่