เข้าสู่หน้าหลัก สปสช. เขต 8 อุดรธานี
ขอ username + password สำหรับคีย์โปรแกรมของ สปสช. >> คลิกที่นี่ <<
แนวทางการดำเนินการใช้งาน Web Service ในการตรวจสอบสิทธิ์ ปี 2558 >> คลิกที่นี่ <<
UPDATE License ตรวจสิทธิปี 59 >> คลิกที่นี่ <<