เข้าสู่เว็บไซต์

ตรวจสอบสถานะสิทธิการเข้าใช้งานตรวจสอบสิทธิ ผ่าน NHSO UCAuthentication  คลิกที่นี่
ขอ Username / Password สำหรับใช้งานโปรแกรม online สปสช.ทุกระบบ  คลิกที่นี่
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอ Username / Password สปสช.ทุกระบบ  คลิกที่นี่
โปรแกรมจัดการข้อมูลผู้สูงอายุ Long term Care  

ลงทะเบียน ประชุมเวทีรับฟังความคิดเห็นทั่วไประดับเขตพื้นที่ ประจำปี 2561 เพื่อการมอบข้อเสนอนโยบายพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติระดับเขตพื้นที่
ต่อคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและหน่วยงานภาคียุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ในวันที่ 16-17 ก.ค.61 ณ โรงแรมนภาลัย อ.เมือง จ.อุดรธานี  คลิกที่นี่


ลงทะเบียน อบรมพัฒนาพระนักสื่อสารหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ (พระ.นสพ.) เพื่อการสื่อสารสร้างการรับรู้สิทธิประโยชน์ และคุ้มครองสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสำหรับ เจ้าคณะจังหวัด-อำเภอ-ตำบล ในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู ในวันที่ 23-24 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมณัฐพงษ์ อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู  คลิกที่นี่