เข้าสู่เว็บไซต์

ประชาสัมพันธ์ ปฏิทินโครงการ เฉลิมฉลอง วันที่ระลึกก่อตั้งเมืองอุดร ปีที่ 125  คลิกที่นี่
ตรวจสอบสถานะสิทธิการเข้าใช้งานตรวจสอบสิทธิ ผ่าน NHSO UCAuthentication  คลิกที่นี่
ขอ Username / Password สำหรับใช้งานโปรแกรม online สปสช.ทุกระบบ  คลิกที่นี่
โปรแกรมจัดการข้อมูลผู้สูงอายุ Long term Care  
ขอเชิญแสดงความคิดเห็น (ร่าง)ข้อเสนอนโยบายจากการรับฟังความคิดเห็นของผู้ให้บริการและผู้รับบริการประจำปี 2561  คลิกที่นี่