เข้าสู่หน้าหลัก สปสช. เขต 8 อุดรธานี
ลงทะเบียน ประชุม / อบรม / สัมมนา  คลิกที่นี่
ขอ username + password สำหรับใช้งานโปรแกรม online สปสช.ทุกระบบ  คลิกที่นี่
แนวทางการดำเนินการใช้งาน Web Service ในการตรวจสอบสิทธิ์ ปี 2559  คลิกที่นี่
UPDATE License ตรวจสอบสิทธิปี 59  คลิกที่นี่