เข้าสู่เว็บไซต์
ตรวจสอบสถานะสิทธิการเข้าใช้งานตรวจสอบสิทธิ ผ่าน NHSO UCAuthentication  คลิกที่นี่
ขอ Username / Password สำหรับใช้งานโปรแกรม online สปสช.ทุกระบบ  คลิกที่นี่
(ร่าง)ข้อเสนอนโยบาย จากการรับฟังความคิดเห็นของผู้ให้บริการและผู้รับบริการประจำปี 2561  คลิกที่นี่
ลงทะเบียนเจ้าหน้าที่ อปท. อบรมการใช้อุปกรณ์เครื่องอ่านบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader)
กรุณาคลิกเลือกจังหวัด...  จ.เลย  จ.หนองคาย  จ.บึงกาฬ  จ.อุดรธานี  จ.นครพนม  จ.หนองบัวลำภู  จ.สกลนคร